کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی 123 123   

سوابق شغلی
  معاون مدیر فنی رنگ
شرکت/سازمان: رنگ کانسای
از تاریخ: شهريور 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  مدیر فروش رنگ
شرکت/سازمان: رنگ کانسای
از تاریخ: تير 1388     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر:

  مدیر تولید رنگ
شرکت/سازمان: شرکت رنگ سمن
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: تير 1388
کشور: ایران  شهر:

  بازرس فنی رنگ
شرکت/سازمان: گرمافلز
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1378 شهريور 1384 لیسانس مهندسی پلیمر رنگ امیرکبیر تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

مهارتهای کاری:

·         تسط کامل با کلیه امور مرتبط با ساخت و راه اندازی زیرساختهای کارخانجات رنگ و رزین

·         آشنایی کامل به کلیه تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در صنعت رنگ در خط تولید و نیز تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت

·         آشنایی کامل به استانداردهای مختلف خودرویی نظیر پژو، سیتروئن، رنو ، نیسان ، سوزوکی و ... و آشنایی به استانداردهای جهانی جهت تست رنگهای صنعتی و ساختمانی و ...

·         تسلط کامل به کنترل کیفیت رنگ

·         توانایی انجام طراحی و فرمولاسیون در زمیته رتگهای OEM و نعمیراتی

·         تسلط به امور مربوط به بخش فروش شامل:

         ** امور مرتبط با امکانسنجی ، قیمت گذاری و عقد قراردادها

         ** پیش بینی برنامه تولید

         ** امور مرتبط به شکایات مشتری

         ** بازدید از واحدها ، هماهنگی ها و برنامه ریزی های وابسته

·         تسلط کامل به سیستم مدیریت تضمین کیفیت ISO TS 2009/16949 شامل :

         ** ابزارهای کیفی SQA،FMEA،SQFE،MSAو...

        ** کالیبراسیون

        ** ممیزی داخلی

        ** تدوین دستورالعمل ها و رویه ها

        ** ارزیابی ، تحلیل و بهبود

        **آموزش

...