کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی امین هیبتیان   

سوابق شغلی
  کارشناس حفظ نباتات
شرکت/سازمان:
از تاریخ: اسفند 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  گلخانه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مرداد 1386     تا تاریخ: بهمن 1388
کشور: ایران  شهر:

  پرورش قارچ خوراکی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1382     تا تاریخ: تير 1386
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1393 آذر 1395 فوق لیسانس مهندسی کشاورزی حشره شناسی ایران
فروردين 1387 بهمن 1388 لیسانس مدیریت تلفیقی آفات ایران
اسفند 1384 بهمن 1386 فوق دیپلم تکنولوژی گیاهپزشکی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری