کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سیده سپیده حسینی   

سوابق شغلی
  کارشناس ناظر
شرکت/سازمان:
از تاریخ: ارديبهشت 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: فیروزکوه و دماوند
توضیحات: فعالیت در زمینه بازدید از مزارع کشاورزی و باغات میوه به منظور شناسایی و تشخیص علائم کمبود عناصر غذایی و بیماری و آفات باغات میوه رفع ومبارزه با آنها و توصیه کودی
  کارشناس فنی و فروش
شرکت/سازمان: شرکت شیمایی بهان
از تاریخ: ارديبهشت 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس
شرکت/سازمان: موسسات تحقیقاتی کشاورزی
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: فیروز کوه
توضیحات: گارشناس طرح ترویجی- آموزشی در مورد آموزش کاربرد کودھای ریز مغذی و ھمچنین کاربرد کودھای بیولوژیک کارشناس ناظر/ تشخیص آفات و بیماری گیاه وترویج کود و سم و تنظیم نسخه گیاه پزشکی طرح حفظ نباتات زراعی- باغی و مبارزه با آفات و بیماری ھای باغات ھمکاری با کیلینیک گیاھپزشکی جھت بازدید از باغات میوه و زمینھای زراعی بعنوام کارشناس
  کارورز
شرکت/سازمان: اداره تعاون روستایی فیروزکوه
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: ارديبهشت 1388
کشور: ایران  شهر: فیروزکوه
توضیحات: به عنوان کارورز در زمینه خرید کود وسم و ترویج کود وسم فعالیت می کردم.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1390 دانشجو فوق لیسانس فیزیک و حفاظت خاک علوم و تحقیقات تهران ایران
مهر 1382 شهريور 1386 لیسانس مهندسی کشاورزی-خاک شناسی دولتی زنجان 96/16 زنجان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری