کارگروههای عمومی
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی محسن سیدآبادی   

سوابق شغلی
  کارشناس آزمایشگاه
شرکت/سازمان: اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شیروان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 دي 1390 فوق لیسانس انگل شناسی دامپزشکی فردوسی 17.02 مشهد ایران
مهر 1386 مهر 1388 لیسانس کارشناس علوم آزمایشگاهی فردوسی مشهد 18/01 مشهد ایران
مهر 1384 مهر 1386 فوق دیپلم دامپزشکی سمنان 17/35 شهمیرزاد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری