کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سعید فرج زاده بی بالان   

سوابق شغلی
  مدیر وصول مطالبات و مدیر فروش
شرکت/سازمان: لیزینگ اقتصاد نوین
از تاریخ: دي 1389     تا تاریخ: اسفند 1395
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر کنترل مستندات
شرکت/سازمان: فولاد پایا
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: دي 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس برنامه ریزی
شرکت/سازمان: شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی بانک تجارت
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس طرح و برنامه
شرکت/سازمان: لیزینگ ایران خودرو
از تاریخ: مهر 1383     تا تاریخ: فروردين 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1377 تير 1381 لیسانس لیسانس آمار علامه طباطبایی تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری