کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی شادی علی نوری   

سوابق شغلی
  مسئول اجرایی
شرکت/سازمان: کمیته امداد امام خمینی
از تاریخ: بهمن 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرج

  اداری
شرکت/سازمان: شرکت نام آوران جلوه پارس
از تاریخ: ارديبهشت 1393     تا تاریخ: خرداد 1393
کشور: ایران  شهر: کرج

  حسابدار
شرکت/سازمان: دفتر روزنامه هدف ورزشی
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: خرداد 1393
کشور: ایران  شهر: کرج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1396 مهر 1398 فوق لیسانس مدیریت اجرایی آزادرشت 15/32 کرج ایران
بهمن 1389 بهمن 1392 لیسانس رشته حسابداری آزاد کرج 15/32 کرج ایران
مهر 1387 بهمن 1389 فوق دیپلم رشته حسابداری آزاد کرج 15/32 کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
نام مدرک نام و محل ارگان صادر کننده سال ICDL فنی و حرفه ای 1390 نرم افزار هلو طلوع گستر 1395 مالیات و حقوق دستمزد طلوع گستر 1395 بیمه طلوع گستر 1395 حضور و غیاب عملی ...