کارگروههای عمومی
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی نعمت فروغی   

سوابق شغلی
  کاردان دامپزشکی
شرکت/سازمان: مطب دکتر داودی
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: شهريور 1386
کشور: ایران  شهر: سراب
توضیحات: من به عنوان تکنسین 2 سال در خدمت دکتر داودی بودم در ظمن د دوران خدمت سربازی نیز در آمادگاه 502 ارتش که محل نگهداری اسب و گوسفندان ارتش میباشد بودم در ظمن آشنایی کامل به کامپیوتر دارم.
  خدمات کامپیوتری
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: خرداد 1382     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اردبیل

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 تير 1386 فوق دیپلم دامپزشکی آزاد 83/17 سراب ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری