کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
HSE
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی شهرام اکبری   

سوابق شغلی
  کارشناس ایمنی
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی و مشاوره قدس نیرو
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اسلام آباد غرب
توضیحات: کارشناس ایمنی شرکت مهندسی و مشاوره قدس نیرو در پروژه ساخت نیروگاه گازی اسلام اباد غرب به عنوان دستگاه نظارت
  مسئول hse و نماینده مدیریت در پیاده سازی و اجرای سیستم ims
شرکت/سازمان: اسکله شهید رجایی_ مبشر نور دریا
از تاریخ: بهمن 1388     تا تاریخ: مهر 1389
کشور: ایران  شهر: بندر عباس

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1385 بهمن 1385 فوق دیپلم تکنولوژی مواد غذایی خزر 17.52 محمود آباد ساری ایران
بهمن 1385 بهمن 1387 لیسانس آلودگی محیط زیست صنعت آب وبرق(وزارت نیرو) 17.44 اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
کارشناسHSE-ارائه پایان نامه آلودگی نفتی در آبها و روشهای  کنترل و حذف آن (حذف بیولوژیکی) بهمراه مطالعه موردی دریای خزر-ارائه طرح ایجاد سازمان ملی مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست به  ریاست جمهوری،ارائه طرح  ساماندهی ترافیک اسکله شهید رجایی در راستای افزایش ایمنی بهداشتی و زیست محیطی کیفیتی بندر شهید رجایی به   سازمان بنادر و دریانوردی- و..............