کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی sogol motiee   

سوابق شغلی
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
شرکت/سازمان: آریا پیشرو قرن
از تاریخ: شهريور 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: هم در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه و هم در حوزه ممیزی واحد ها در بخش کنترل کیفیت
  کارآموز
شرکت/سازمان: انرژی و صنعت
از تاریخ: تير 1385     تا تاریخ: شهريور 1385
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه
  کارآموز
شرکت/سازمان: فراز دانش آسیا
از تاریخ: شهريور 1383     تا تاریخ: اسفند 1383
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 دانشجو فوق لیسانس mba in project management سازمان مدیریت صنعتی ایران تهران ایران
مهر 1382 شهريور 1386 لیسانس مهندسی صنایع - گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها آزاد - واحد تهران شمال 16.97 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری