کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سعید وفائیان   

سوابق شغلی
  مشاور علمی بخش پژوهش و فناوری مجتمع پتروشیمی شازند
شرکت/سازمان: مجتمع پتروشیمی شازند
از تاریخ: خرداد 1396     تا تاریخ: اسفند 1396
کشور: ایران  شهر: اراک
توضیحات: انجام پروژه تحقیقاتی تحت عنوان "بررسی کیفیت آب کولینگ و امکان بهبود آن جهت جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاری در مبدل های ناحیه 2 بهره برداری"
  پژوهشگر
شرکت/سازمان: شرکت مهرپردازان محیط زیست ثمین واقع در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
از تاریخ: تير 1391     تا تاریخ: مهر 1391
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: همکاری در طرح بازیافت فلزات از ضایعات الکترونیکی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری