کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی توحید شیرعلیپور   

سوابق شغلی
  مدیر آموزش مرکز کارآفرینی
شرکت/سازمان: دانشگاه تربیت مدرس
از تاریخ: آبان 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  کارشناس برنامه ریزی آموزشی
شرکت/سازمان: انجمن برنامه ریزی درسی
از تاریخ: مرداد 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: عضو انجام برنامه ریزی آموزشی و درسی
  کارشناس کارآفرینی
شرکت/سازمان: دانشگاه تربیت مدرس
از تاریخ: مهر 1382     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 شهريور 1389 فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی آزاد اسلامی 19.25 رودهن ایران
مهر 1382 ارديبهشت 1386 لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی قزوین 17 قزوین ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری