کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی mahdi pourfeyz   

سوابق شغلی
  مسئول آزمایشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه فردوسی
از تاریخ: آذر 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: مسئول آزمایشگاه
  پرورش قارچ خوراکی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آبان 1396     تا تاریخ: خرداد 1397
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: چندین دوره پرورش قارچ خوراکی صدفی، دکمه ای همراه با تهیه کمپوست
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 شهريور 1397 فوق لیسانس مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی فردوسی مشهد 16 مشهد ایران
آذر 1389 تير 1393 لیسانس زراعت و اصلاح نباتات محقق اردبیلی 16 اردبیل ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری