کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی طاهر صنایع   

سوابق شغلی
  مدیر بازرگانی
شرکت/سازمان: کاتالیست ایرانیان
از تاریخ: فروردين 1395     تا تاریخ: آذر 1397
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر بازرگانی و رییس تولید
شرکت/سازمان: گروه بهمن
از تاریخ: آذر 1382     تا تاریخ: اسفند 1394
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر تولید و رییس آزمایشگاه
شرکت/سازمان: هاویلوکس
از تاریخ: فروردين 1377     تا تاریخ: تير 1382
کشور: ایران  شهر: تهران

  معاون آزمایشگاه
شرکت/سازمان: کیمیا رازی
از تاریخ: بهمن 1374     تا تاریخ: اسفند 1376
کشور: ایران  شهر: قزوین

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1376 شهريور 1379 فوق لیسانس کارشناسی ارشد مهندسی شیمی علوم فنون مازندران 15.25 بابل ایران
شهريور 1368 خرداد 1373 لیسانس کارشناسی- مهندسی شیمی علم و صنعت ایران 13.74 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
More than 22 years of working experiences in different fields such as Process,Engineering,Procurement,Inspection,Trading at Refinery , Automotive , Paint and Catalyst.