کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی وهب حدادی دیزیجانی   

سوابق شغلی
  نماینده حقوقی - مشاور حقوقی - تألیف کتب درسی - تدریس - فعالیت و اشتغال در دفاتر وکالت و اسناد رسمی تهران
شرکت/سازمان: شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی
از تاریخ: تير 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: نماینده حقوقی شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی - مشاور حقوقی - فعالیت و اشتغال در دفاتر وکالت و اسناد رسمی تهران - مؤلف کتب درسی و تست ویژه داوطبان کنکور - تدریس دروس فلسفه و منطق
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری