کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی وحید گنجی   

سوابق شغلی
  مدیر شرکت کامپیوتری
شرکت/سازمان:
از تاریخ: دي 1391     تا تاریخ: آبان 1393
کشور: ایران  شهر: پارس آباد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 شهريور 1393 لیسانس فناوری اطلاعات علمی کاربردی 15.46 پارس آباد ایران
آبان 1388 شهريور 1391 فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر علمی کاربردی 15.76 پارس آباد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
تایپیست حرفه ای فارسی، انگلیسی، فرمول و جدول
علاقه مند به کار گروهی
بروز نمودن اطلاعات عمومی و کاری