کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی فریبا وکیلی   

سوابق شغلی
  رئیس امور کارکنان
شرکت/سازمان: صنایع استیل البرز و هفت الماس
از تاریخ: تير 1383     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس امور اداری
شرکت/سازمان: مهندسی نرم افزار
از تاریخ: مرداد 1380     تا تاریخ: تير 1383
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارمند امور اداری
شرکت/سازمان: رهفرش
از تاریخ: فروردين 1379     تا تاریخ: اسفند 1379
کشور: ایران  شهر: کرج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری