کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی یاسر باباپور   

سوابق شغلی
  حسابدار
شرکت/سازمان: شرکت کشت وصنعت خاور پویا
از تاریخ: آبان 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شیرگاه

  حسابدار
شرکت/سازمان: شرکت فرآورده های لبنی خزرشیر
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: آبان 1390
کشور: ایران  شهر: شیرگاه
توضیحات: بدلیل بحران مالی شرکت ترک کار کردم.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1385 مهر 1387 لیسانس حسابداری آزاد واحد سمنان 16/90 سمنان ایران
مهر 1383 تير 1385 فوق دیپلم حسابداری آزاد واحد جویبار 18/47 جویبار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری