کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی یاسر سلیمانی   

سوابق شغلی
  کارشناس وظیفه
شرکت/سازمان: جهاد کشاورزی
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: تير 1388
کشور: ایران  شهر: تربت جام
توضیحات: دو سال سابقه فعالیت در بخش دولتی تحت عنوان کارشناس وظیفه فعال در روابط عمومی یک سال سابقه فعالیت در بخش خصوصی تحت عنوان مدیرعامل شرکت
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1382 شهريور 1386 لیسانس مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری آزاد اسلامی 15/51 تربت جام ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

جویای کار

کارشناس آبخیزداری

مدیر روابط عمومی