کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی یزدان اصفهانی   

سوابق شغلی
  مسول انفورماتیک
شرکت/سازمان: شرکت عمران و نوسازی کرمانشاهان
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارمند بخش انفورماتیک
شرکت/سازمان: مهندسین ماور صحن بوستان
از تاریخ: شهريور 1390     تا تاریخ: ارديبهشت 1391
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 تير 1390 لیسانس مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر جهاد دانشگاهی کرمانشاه ایران
شهريور 1383 مرداد 1386 فوق دیپلم فناوری اطلاعات موسسه علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری