کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سهیل نهیرات   

سوابق شغلی
  برقکار صنعتی
شرکت/سازمان: زرین صدف اروند
از تاریخ: مهر 1394     تا تاریخ: آبان 1398
کشور: ایران  شهر: خرمشهر
توضیحات: برقکار کشتی ، شناورهای سنگین و نیمه سنگین ، لندیگرافتهای کانتینر بر و سوخت بر
  برقکار صنعتی
شرکت/سازمان: پتروشیمی ابادان
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: آذر 1387
کشور: ایران  شهر: ابادان
توضیحات: نصب و راندازی الکترو موتور های صنعتی ، کانکشن و گلند زدن انواع کابلهای ارمردار
  برقکار
شرکت/سازمان: فسفات کارون
از تاریخ: ارديبهشت 1386     تا تاریخ: آبان 1386
کشور: ایران  شهر: ابادان
توضیحات: کابل کشی ، نصب و راندازی روشنایی سایت، کانکشن الکترو پمپ ها ،کانکشن اتاق برقها ساب استیشن
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری