سوابق کاری و تحصیلی عبدالکریم پورعطیه   

سوابق شغلی
  مهندسی بتن و سد سازی
شرکت/سازمان: انتقال آب جنوب-طوس آب-پارس آب
از تاریخ: فروردين 1364     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اهواز-مشهد
توضیحات: حاظرم در هر جای ایران که از لحاظ مالی به توافق برسم کار کنم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

سابقه کاری:

از سال 54 تا 56 به مدت 2 سال در شرکت ایتالیائی مرو کارهای بتنی سپرت سازی پایه های خط لوله گاز یاسوج

ازسال 63 تا 66 به مدت 4 سال دَر دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان تکنیسن آزمایشگاه عمومی، آلی، تجزیه

ازسال66تا80 به مدت13 سال در وزارت نیرو، سازمان آب وبرق خوزستان به عنوان تکنیسن آزمایشگاه مکانیک خاک آب، بتن و مسئول آزمایشگاه های مقیم پروژه های سدجره- سد هندیجان- بند انحرافی خلف آباد خوزستان و سرپرست آزمایشگاه ژئوتکنیک تا سال 80

ازسال81 تا86 به مدت 6 سال به عنوان کارشناش مسئول آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و سرپرست آزمایشگاه شرکت مهندسین مشاور طوس آب مشهد

ازمهر ماه سال86 تا کنون به عنوان کارشناس مسئول آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح  و سرپرست آزمایشگاه شرکت مهندسین مشاور پارس آب مشهد

تخصص کاری:

-        سرپرست آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح آزمایشگاه مرکزی و سرپرست کنترل پروژه های در دست اقدام

-        تسلط بر انجام کلیه آزمایش های مکانیک خاک(دانه بندی و هیدرومتری، حدوداتربرگ، درصد کوبیدگی خاک(دانسیته در محل)، تراکم آزمایشگاهی، برش مستقیم، سه محوری، تحکیم، نفوذپذیری، تعیین کلاس خاک) و برآورد قیمت فهرست بهاء پروژه های مطالعات ژئوتکنیک و استقرار آزمایشگاه های مقیم

-        تسلط برانجام کلیه آزمایش های بتن و ارائه طرح اختلاط ها با عیار های مشخص و آنالیز بتن تازه(تر)

-        تسلط برانجام کلیه آزمایش های آب و شیمی خاک و تفسیر نتایج آنها

-        تسلط بر کنترل عملیات خاکی و بتنی سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و مخازن بتنی

-        توانی در کنترل اداره نمودن کارگاه های مقیم پروژه ها به عنوان معاون سرپرست کارگاه (پیمانکاری)