سوابق کاری و تحصیلی عسگر رمضانی   

سوابق شغلی
  مدیر مالی و مشاور
شرکت/سازمان: شرکت مهندسین مشاور رهنمون خاک
از تاریخ: آبان 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  حسابرس داخلی
شرکت/سازمان: شرکت تولیدی رزین گل
از تاریخ: مهر 1397     تا تاریخ: آبان 1397
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر مالی و مشاور
شرکت/سازمان: رستوران کافه دکه
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر مالی و مشاور
شرکت/سازمان: شرکت روین شیمی نمایندگی دای استار آلمان
از تاریخ: فروردين 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر مالی و مشاور
شرکت/سازمان: شرکت ساختمانی رومئو
از تاریخ: فروردين 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر مالی و مشاور
شرکت/سازمان: صنایع قفل رجبی
از تاریخ: فروردين 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر مالی و مشاور
شرکت/سازمان: شرکت سولان گستر آروین
از تاریخ: فروردين 1391     تا تاریخ: مهر 1393
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر مالی و مشاور
شرکت/سازمان: شرکت صنایع پوشش ایران
از تاریخ: فروردين 1391     تا تاریخ: مرداد 1393
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر مالی و مشاور
شرکت/سازمان: شرکت امیر استیل آیتک
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: شهريور 1393
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر مالی و مشاور
شرکت/سازمان: شرکت آریا پی وی سی
از تاریخ: ارديبهشت 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر مالی و مشاور
شرکت/سازمان: شرکت طرح و پردازش فرارایانه
از تاریخ: ارديبهشت 1383     تا تاریخ: ارديبهشت 1392
کشور: ایران  شهر: تهران

  مشاور و طراحی کدینگ
شرکت/سازمان: تعــدادی ازموســسات حسابرســی
از تاریخ: ارديبهشت 1383     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: طراحی کدینگ حسابداری متناسب با موضوع فعالیت جهت تهیه قیمت تمام شده پروژه ها
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
دي 1380 شهريور 1383 لیسانس کارشناسی حسابداری پیام نور گرمسار 13.30 گرمسار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری