سوابق کاری و تحصیلی علی آجیل فروش   

سوابق شغلی
  فروشنده با جواز کسب لوازم خودرو و روغن
شرکت/سازمان: فروشگاه رضا
از تاریخ: فروردين 1392     تا تاریخ: مرداد 1397
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: صاحب مغازه با جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی و فروش انواع روغن موتور و صنعتی
  مدیر عامل
شرکت/سازمان: گویا پگاه
از تاریخ: فروردين 1371     تا تاریخ: شهريور 1397
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: واردات توزیع کامپیوتر و لوازم الکترونیک
  مدیر مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
شرکت/سازمان: وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران
از تاریخ: خرداد 1367     تا تاریخ: آبان 1371
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: ایجاد بانکهای اطلاعاتی و شبکه اطلاع رسانی کشور
  مدیر مرکز اطلاعات علمی و فنی
شرکت/سازمان: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
از تاریخ: تير 1365     تا تاریخ: تير 1367
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: تامین اطلاعات و مدارک مورد نیاز محققین
  مدیر کارخانه
شرکت/سازمان: سلکباف
از تاریخ: ارديبهشت 1359     تا تاریخ: خرداد 1365
کشور: ایران  شهر: یزد
توضیحات: مدیر تولید و بازارگانی کارخانه سلکباف تولید کننده پارچه
  مدیر بازرگانی
شرکت/سازمان: تهوش
از تاریخ: خرداد 1358     تا تاریخ: ارديبهشت 1359
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: واردات پارچه از ژاپن
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری