سوابق کاری و تحصیلی عالمه نعیمی   

سوابق شغلی
  پزشگ و مدرس دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشکده پزشکی دانشگاه هامبورگ ـ آلمان
از تاریخ: مهر 1375     تا تاریخ: تا کنون
کشور: آلمان  شهر: هامبورگ ـ آلمان
توضیحات: مدرس دانشکده پزشکی دانشگاه هامبورگ ـ آلمان. این دانشگاه دارای دو انستیتوی آموزشی است که به مطالعه ی پزشکی و انفورماتیک پزشکی می پردازند و نیز دارای یک انستیتوی تحقیقاتی است که پروژه هایی را در زمینه ی اختلالات قلبی،عروقی، اپیدمولوژی و سلامت عمومی، بیماری های عفونی و ایمنی شناسی، اختلالات متابولیک، غدد شناسی و غیره انجام می دهد.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری