سوابق کاری و تحصیلی علی ثابت   

سوابق شغلی
  مهندس سر شیفت
شرکت/سازمان: مجتمع فولاد کیمیا
از تاریخ: مرداد 1390     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: علت ترک کار دوری مصافت و دلایل شخصی
  مدرس آموزشگاه
شرکت/سازمان: موسسه آموزشی پنجره ها
از تاریخ: مهر 1386     تا تاریخ: اسفند 1386
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: مدرس نرم افزار های تخصصی دانشگاهی و نرم افزار آفیس
  مدرس
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: تدریس خصوصی نرم افزار های تخصصی کامپیوتر و فنی مهندسی و کار بردی
  تعمیرکار و راه انداز شبکه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: تعمیر و راه اندازی و نگهداری شبکه های کامپیوتری
  تعمیر کار سیستم های کامپیوتری
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: تعمیر تخصصی کامپیوترهای شخصی و لپ تاب
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 بهمن 1389 لیسانس مهندس متالورِژی -گرایش ذوب فلزات آزاد واحد نجف آباد اصفهان-نجف آباد ایران
مهر 1384 تير 1386 فوق دیپلم کاردانی مواد-گرایش ریخته گری آزاد واحد مجلسی اصفهان-مجلسی ایران
مهر 1380 خرداد 1383 دیپلم دیپلم ریاضی فیزیک اصفهان-مبارکه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری