سوابق کاری و تحصیلی علی اصغر کهنه   

سوابق شغلی
  باطری ساز
شرکت/سازمان: نمایندگی ایرانخودرو3032
از تاریخ: فروردين 1397     تا تاریخ: تير 1397
کشور: ایران  شهر: سبزوار
توضیحات: کارآموز
  کارشناس فنی
شرکت/سازمان: نمایندگی سایپا1047
از تاریخ: خرداد 1396     تا تاریخ: شهريور 1396
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شاگرد
  لحیم کاری ledتابلو روان و ثابت و نصب دوربین
شرکت/سازمان: کاوش سیستم بیهق
از تاریخ: فروردين 1395     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: سبزوار
توضیحات: کارآموز
  باطری ساز ،برق و الکترونیک خودرو
شرکت/سازمان: تعمیرگاه پارس چکاب خودرو
از تاریخ: فروردين 1394     تا تاریخ: فروردين 1395
کشور: ایران  شهر: شهرستان جغتای

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1395 شهريور 1397 لیسانس کارشناسی الکترونیک امام خمینی 15/71 سبزوار ایران
فروردين 1393 شهريور 1395 فوق دیپلم کاردانی الکترونیک امام خمینی 14/61 سبزوار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری