سوابق کاری و تحصیلی سونیا امینی   

سوابق شغلی
  کارشناس مطالعات
شرکت/سازمان: شرکت پلشبر
از تاریخ: اسفند 1396     تا تاریخ: تير 1397
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: به عنوان کار آموز
  کارشناس مطالعات
شرکت/سازمان:
از تاریخ: بهمن 1396     تا تاریخ: اسفند 1396
کشور: ایران  شهر: فولاد شهر
توضیحات: تحلیل ورودی ها شهر جهت ساماندهی
  کارشناس مطالعات
شرکت/سازمان: شرکت شه رو اندیشه نقش جهان
از تاریخ: تير 1395     تا تاریخ: خرداد 1396
کشور: ایران  شهر: اصفهان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 شهريور 1397 فوق لیسانس کارشناسی ارشد هنر اصفهان 18.37 اصفهان ایران
بهمن 1391 بهمن 1393 لیسانس مهندسی شهرسازی دانش پژوهان 19 اصفهان ایران
بهمن 1389 بهمن 1391 فوق دیپلم کاردانی شهرسازی علمی کاربردی نجف آباد 18.10 نجف آباد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری