سوابق کاری و تحصیلی مهندس سید جلال الدین نبوی   

سوابق شغلی
  رئیس اداره صنایع کانی غیر فلزی
شرکت/سازمان: جهاد کشاورزی استان
از تاریخ: تير 1381     تا تاریخ: خرداد 1388
کشور: ایران  شهر: همدان
توضیحات: از اول تیر 88 بازنشسته گردیده و به صورت آزاد در زمینه تهیه طرح های توجیهی فعالیت می نمایم
  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
شرکت/سازمان: اتحادیه فرش دستباف روستایی
از تاریخ: دي 1376     تا تاریخ: خرداد 1381
کشور: ایران  شهر: همدان

  رئیس اداره صنایع دستی
شرکت/سازمان: جهاد کشاورزی استان
از تاریخ: مرداد 1368     تا تاریخ: آذر 1376
کشور: ایران  شهر: همدان

  سرپرست مدیریت
شرکت/سازمان: صنایع دستی استان
از تاریخ: مهر 1365     تا تاریخ: تير 1368
کشور: ایران  شهر: همدان

  مدیر صنایع روستایی
شرکت/سازمان: جهاد کشاورزی استان
از تاریخ: تير 1361     تا تاریخ: شهريور 1365
کشور: ایران  شهر: همدان

  مسئول کارهای عمرانی
شرکت/سازمان: جهاد کشاورزی دهستان تجرک و گاوسوار
از تاریخ: فروردين 1359     تا تاریخ: خرداد 1361
کشور: ایران  شهر: همدان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1365 بهمن 1372 لیسانس علم و صنعت ایران تهران ایران
مهر 1356 بهمن 1358 فوق دیپلم انستیتو تکنئلئژی برق اراک ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری