سوابق کاری و تحصیلی امیر کا 20   

سوابق شغلی
  طراحی وبسایت
شرکت/سازمان: مهرآوران
از تاریخ: دي 1394     تا تاریخ: مرداد 1395
کشور: ایران  شهر:

  برنامه نویسی و طراحی سایت
شرکت/سازمان: پردازش اطلاعات ریسمان
از تاریخ: آبان 1394     تا تاریخ: تير 1395
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1395 دانشجو لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب ایران
مهر 1391 خرداد 1394 فوق دیپلم کامپیوتر - نرم افزار ایران
مهر 1390 خرداد 1391 دیپلم کامپیوتر ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری