سوابق کاری و تحصیلی محمد محسن افشاری فر   

سوابق شغلی
  کارشناس فرابری داده ها
شرکت/سازمان: دانشگاه علامه طباطبایی
از تاریخ: آبان 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسوول شبکه و کارشناس گارانتی
شرکت/سازمان: سایپا دیزل
از تاریخ: تير 1391     تا تاریخ: آبان 1391
کشور: ایران  شهر: شیراز

  مسوول شبکه
شرکت/سازمان: شرکت سافت سل
از تاریخ: فروردين 1391     تا تاریخ: خرداد 1391
کشور: ایران  شهر: شیراز

  مسول فروش ومدیر شبکه
شرکت/سازمان: شرکت کامپیوتری آناهیتا
از تاریخ: اسفند 1389     تا تاریخ: فروردين 1391
کشور: ایران  شهر: شیراز

  سرپرست isp
شرکت/سازمان: سیگنال
از تاریخ: آذر 1389     تا تاریخ: بهمن 1389
کشور: ایران  شهر: شیراز

  مسول انفورماتیک
شرکت/سازمان: شرکت مشکوه
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: انگلیس  شهر: شیراز

  کنترل پروژه
شرکت/سازمان: وحدت بتون فارس
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: مهر 1389
کشور: ایران  شهر: شیراز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 بهمن 1389 لیسانس مهندس نرم افزار طبرستان چالوس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

دقیق و مطمئن