سوابق کاری و تحصیلی سپیده بنازاده   

سوابق شغلی
  صندوقداری_مدیر داخلی
شرکت/سازمان: قنادی لادن
از تاریخ: مهر 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  صندوقداری و حسابداری_رززواسیون هتل_کانترفروش تور
شرکت/سازمان: آژانس هواپیمایی پرواز پرنده مهاحر
از تاریخ: آذر 1392     تا تاریخ: مهر 1396
کشور: ایران  شهر: تهران

  روابط عمومی و ارتباط بامشتریان
شرکت/سازمان: شرکت پاناسونیک
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: آبان 1391
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری