سوابق کاری و تحصیلی بهروز تقدسی   

سوابق شغلی
  برنامه نویس
شرکت/سازمان: عامل سیستم
از تاریخ: مهر 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: برنامه نویس ویندوز فرم دات نت c# , vb پروژه خزانه داری کشور
  برنامه نویس
شرکت/سازمان: ساختمانی شوسه
از تاریخ: دي 1392     تا تاریخ: شهريور 1394
کشور: ایران  شهر: خرامه
توضیحات: برنامه نویس دات نت برای شرکت ساختمانی تهیه چند برنامه از کنترل هزینه و مصرف ماشین آلات و حقوق و دستمزد و ...
  سرپرست انبار قطعات
شرکت/سازمان: عاملیت اطلس خودرو643
از تاریخ: فروردين 1391     تا تاریخ: آذر 1392
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: سرپرست انبار قطعات و تهیه برنامه برای امور انبار داری داخلی و کنترل کارکرد و محاسبه مزد استادکاران
  برنامه نویس
شرکت/سازمان: فن آوری اطلاعات جنوب
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: اسفند 1390
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: برنامه نویس و توسعه دهنده سیستمهای حقوق و دستمزد - پرسنلی
  کارمند اداری
شرکت/سازمان: تولیدی کوچ
از تاریخ: دي 1378     تا تاریخ: دي 1386
کشور: ایران  شهر: زرقان - فارس
توضیحات: امور اداری مالی شرکت - تهیه چند برنامه برای امور اداری حقوق و دستمزد - تنخواه گردان - کنترل تولید فرش - انبارداری شرکت
  اپراتور کامپیوتر
شرکت/سازمان: طرح احداث پالایشگاه بندرعباس- چیودا ژاپن
از تاریخ: فروردين 1374     تا تاریخ: اسفند 1374
کشور: ایران  شهر: بندرعباس
توضیحات: اپراتور واحد انبار
  اداری
شرکت/سازمان: گمرک شهید رجایی بندرعباس-شرکت یاران
از تاریخ: فروردين 1371     تا تاریخ: اسفند 1371
کشور: ایران  شهر: بندرعباس
توضیحات: کارمند روزمزد اداری
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
آذر 1370 خرداد 1373 فوق دیپلم امورگمرکی آزاد 16.19 بندرعباس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری