سوابق کاری و تحصیلی حمید قادر   

سوابق شغلی
  web developer
شرکت/سازمان: Geeks Ltd
از تاریخ: بهمن 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: انگلیس  شهر: لندن

  طراح و برنامه نویس
شرکت/سازمان: شرکت پرداخت الکترونیک سامان
از تاریخ: مرداد 1388     تا تاریخ: بهمن 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح و برنامه نویس
شرکت/سازمان: شرکت نوفا
از تاریخ: شهريور 1385     تا تاریخ: مرداد 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  برنامه نویس دات نت
شرکت/سازمان: شرکت همراهان
از تاریخ: مهر 1384     تا تاریخ: ارديبهشت 1385
کشور: ایران  شهر: تهران

  نقشه کش AutoCAD - پشتیبان فنی
شرکت/سازمان: موسسه سیستمهای حمل و نقل هوشمند
از تاریخ: بهمن 1383     تا تاریخ: شهريور 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

  برنامه نویس SQL
شرکت/سازمان: آوین سیستم
از تاریخ: آبان 1383     تا تاریخ: بهمن 1383
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1388 خرداد 1390 فوق لیسانس information systems development London Metropolitan University لندن انگلیس
بهمن 1383 خرداد 1386 لیسانس نرم افزار دانشگاه فنی شهید شمسی پور تهران ایران
مهر 1380 بهمن 1382 فوق دیپلم کاردانی نرم افزار دانشگاه آزاد (تهران سما) تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری