سوابق کاری و تحصیلی احسان ابوالقاسمی   

سوابق شغلی
  سرپرست تضمین کیفیت
شرکت/سازمان: تولیدی مهندسی نیتل پارس
از تاریخ: اسفند 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  سرپرست تضمین کیفیت
شرکت/سازمان: تامین تجهیزات پایوران پارسیان
از تاریخ: خرداد 1391     تا تاریخ: فروردين 1397
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 مهر 1395 فوق لیسانس مهندسی صنایع تهران تهران ایران
مهر 1386 مهر 1390 لیسانس مهندسی صنایع قم تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری