سوابق کاری و تحصیلی علی اسماعیل پور   

سوابق شغلی
  کارشناس
شرکت/سازمان: سازمان بورس اوراق بهادار
از تاریخ: خرداد 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر مسئول
شرکت/سازمان: مؤسسه و انتشارات رایافرهنگ
از تاریخ: آذر 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  پیمانکار اسکن پرونده های اداره آموزش
شرکت/سازمان: جامعه المصطفی العالمیه
از تاریخ: دي 1388     تا تاریخ: تير 1389
کشور: ایران  شهر: قم

  پیمانکار اسکن پرونده های تلفن همراه
شرکت/سازمان: شرکت مخابرات استان قم - اداره ارتباطات سیار
از تاریخ: شهريور 1387     تا تاریخ: خرداد 1388
کشور: ایران  شهر: قم

  کارشناس نرم افزار و برنامه نویس net.
شرکت/سازمان: مرکز جهانی علوم اسلامی
از تاریخ: آذر 1385     تا تاریخ: دي 1386
کشور: ایران  شهر: قم

  کارشناس فناوری اطلاعات و مدیر پروژه های انتشاراتی و فرهنگی
شرکت/سازمان: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی - دارالقرآن الکریم
از تاریخ: فروردين 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قم

  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی سبز
از تاریخ: فروردين 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قم

  رئیس هیئت مدیره
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی سماکاوش
از تاریخ: فروردين 1382     تا تاریخ: ارديبهشت 1383
کشور: ایران  شهر: قم

  مدیر فنی و برنامه نویس
شرکت/سازمان: پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی
از تاریخ: فروردين 1378     تا تاریخ: مهر 1383
کشور: ایران  شهر: قم

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 تير 1393 فوق لیسانس مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک پیام نور 15/85 گرمسار ایران
مهر 1377 تير 1382 لیسانس کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار پیام نور 14.40 قم ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری