سوابق کاری و تحصیلی صدرا علی   

سوابق شغلی
  مشاور و کارشناس شبکه
شرکت/سازمان: شرکت ایران چوب
از تاریخ: بهمن 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قزوین

  کارشناس انفورماتیک و شبکه
شرکت/سازمان: آبفار قزوین
از تاریخ: دي 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قزوین

  تکنسین خدمات سخت افزاری و نرم افزاری
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: دي 1387
کشور: ایران  شهر: قزوین
توضیحات: تست و عیب یابی رایانه های شخصی - بصورت help desk
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 بهمن 1389 لیسانس مهندسی نرم افزار 14.75 ابهر ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری