سوابق کاری و تحصیلی محمد رضا پورفرشچیان   

سوابق شغلی
  کارشناس ژئوفیزیک هوایی
شرکت/سازمان: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
از تاریخ: فروردين 1383     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: عیب یابی، تعمیر ، طراحی و ساخت تجهیزات سخت افزاری جدیددر مورد ژئوفیزیک، بروز رسانی سیستمهای موجود،استفاده از نرم افزارهای موجود و بروز رسانی آنها طراحی نرم افزارهای جدید در حوزه ژئوفیزیک و علوم زمین
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 تير 1393 لیسانس مهندس برق- مهندسی پزشکی بیوالکتریک صنعتی سهند 17.94 تبریز ایران
مهر 1378 تير 1382 لیسانس مهندسی اکتشاف معدن صنعتی شاهرود 14.59 شاهرود ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری