سوابق کاری و تحصیلی فاطمه قاسمی   

سوابق شغلی
  متصدی مخابرات
شرکت/سازمان: دفترپیشخواندولت
از تاریخ: آبان 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1393 تير 1395 لیسانس طراحی و مدل سازی الگو لباس خانگی و مجلسی زنانه و مردانه علمی کاربردی 18/02 تهران ایران
مهر 1389 خرداد 1391 فوق دیپلم تعمیرات دستگاه پزشکی و آزمایشگاهی علمی کاربردی 18/95 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری