سوابق کاری و تحصیلی فرشته زاد   

سوابق شغلی
  کارشناس آزمایشگاه کیفیت
شرکت/سازمان: دانشگاه گیلان
از تاریخ: مرداد 1389     تا تاریخ: بهمن 1391
کشور: ایران  شهر: رشت

  کارشناس
شرکت/سازمان: آاب منطقه ای گیلان
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: ارديبهشت 1389
کشور: ایران  شهر: رشت
توضیحات: کارورزی
  کارشناس ناظر
شرکت/سازمان: قاصدک سبز شمال
از تاریخ: بهمن 1388     تا تاریخ: دي 1389
کشور: ایران  شهر: رشت

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 بهمن 1391 فوق لیسانس مهندسی کشاورزی_آبیاری و زهکشی گیلان 17/19 رشت ایران
مهر 1383 تير 1387 لیسانس مهندسی کشاورزی_آبیاری گیلان 15/69 رشت ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

-دارای پایان نامه با موضوع حذف فسفر از پساب کشاورزی با استفاده از مواد معدنی و دفاع از آن در مرتبه عالی و نمره 19/79

-دارای سابقه پژوهشی و ارائه مقالات در کنفرانس ها و همایش ها و ارسال مقالات به مجلات