سوابق کاری و تحصیلی قاسم کولیوند   

سوابق شغلی
  آهنگساز و تنظیم کننده
شرکت/سازمان: تنظیم موسیقی
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرج

  اپراتور دستگاه u space ship
شرکت/سازمان: پاکساز پلاستیک
از تاریخ: تير 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری