سوابق کاری و تحصیلی امین قاسمی فر   

سوابق شغلی
  کارشناس حقوقی
شرکت/سازمان: سازمان صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی
از تاریخ: مهر 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  نائب رئیس هیات مدیره
شرکت/سازمان: موسسه حقوقی عدالت گستران پیشگام طوس
از تاریخ: شهريور 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  مدیرعامل
شرکت/سازمان: شرکت تبلیغاتی رسانه شهر
از تاریخ: تير 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کارشناس حقوقی
شرکت/سازمان: موسسه افضل طوس
از تاریخ: بهمن 1391     تا تاریخ: دي 1393
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کارشناس ارشد روابط عمومی
شرکت/سازمان: موسسه اعتماد ایرانیان
از تاریخ: بهمن 1390     تا تاریخ: آبان 1391
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: مشاور مطبوعاتی ریاست هیئت مدیره/ کارشناس ارشد و مشاور ارشد مدیریت روابط عمومی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1390 شهريور 1392 فوق لیسانس فقه و حقوق اسلامی آزاد 18.27 مشهد ایران
مهر 1386 تير 1390 لیسانس فقه و حقوق اسلامی فردوسی 17.27 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری