سوابق کاری و تحصیلی alireza hanafi   

سوابق شغلی
  طراحی و نقشه کشی و مستندسازی
شرکت/سازمان: شهر بازی ملارد و پیروزی
از تاریخ: مهر 1391     تا تاریخ: خرداد 1392
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: تهیه نقشه سازه های وسایل شهر بازی و مشتندسازی جهت دریافت استاندارد
  مهندسی معکوس و طراحی الکتروگیربکس
شرکت/سازمان: شرکت الکو
از تاریخ: مرداد 1389     تا تاریخ: مهر 1391
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: مهندسی معکوس وطراحی موتورگیربکس آسانسور وطراحی فیکسچر خط تولید موتورگیربکس
  طراحی و امورمهندسی
شرکت/سازمان: شرکت قالب سازی پیشروان صنعت کیمیا
از تاریخ: فروردين 1382     تا تاریخ: شهريور 1384
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: مهندسی معکوس مدل سازی قطعات جهت قالب سازی
  کارشناس تحقیق و توسعه
شرکت/سازمان: شرکت شتابکار-ایرانخودرو
از تاریخ: دي 1376     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  نقشه کش صنعتی
شرکت/سازمان: شرکت موتوژن تبریز
از تاریخ: ارديبهشت 1375     تا تاریخ: آذر 1376
کشور: ایران  شهر: تبریز
توضیحات: در واحد مهندسی و ابزارسازی در زمینه نقشه کشی صنعتی و طراحی جیگ و فیکسچر فعالیت داشتم.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری