سوابق کاری و تحصیلی حنانه قاسمی   

سوابق شغلی
  مسئول دفتر
شرکت/سازمان: شرکت هولدینگ ال جی
از تاریخ: تير 1398     تا تاریخ: مهر 1398
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسئول راه اندازی تجهیزات آزمایشگاه
شرکت/سازمان: شرکت پارسوآ اکسیر آزما
از تاریخ: آبان 1397     تا تاریخ: تير 1398
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسئول دستگاه برش
شرکت/سازمان: کارخانه تولید پلاستوفوم
از تاریخ: آذر 1390     تا تاریخ: تير 1392
کشور: ایران  شهر: کرج

  نسخه پیچ داروخانه
شرکت/سازمان: داروخانه
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: مهر 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 شهريور 1392 لیسانس مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی آزاد تهران شمال ۱۲/۵۶ تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری