سوابق کاری و تحصیلی ناصر حسن زاده   

سوابق شغلی
  مدیرعامل
شرکت/سازمان: شرکت تدبیرگران اقتصاد اوراسیا
از تاریخ: فروردين 1398     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران تجارت و توزیع کالا
  سرمایه گذار
شرکت/سازمان: بورس تهران
از تاریخ: تير 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  کارمند
شرکت/سازمان: شرکت فولاد خوزستان
از تاریخ: فروردين 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 مهر 1391 فوق لیسانس فوق لیسانس علوم اقتصادی علوم تحقیقات تهران ایران
مرداد 1385 خرداد 1387 لیسانس مهندسی برق قدرت علمی کاربردی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
شرکت تدبیرگران اقتصاد اوراسیا شما را با تدبیر اقتصادی با اصول غلم اقتصاد اشنا کرده و راه موفقیت مالی را به شما نشان می دهد و به قله های اوراسیا می رساند