سوابق کاری و تحصیلی علی اژند   

سوابق شغلی
  نقشه بردار
شرکت/سازمان: خانه مدرن پاسارگاد
از تاریخ: آبان 1396     تا تاریخ: اسفند 1396
کشور: ایران  شهر: مشهد

  نقشه بردار
شرکت/سازمان: معدن دولتی سنگان
از تاریخ: خرداد 1396     تا تاریخ: آبان 1396
کشور: ایران  شهر: خاف

  سرپرست کارگاه
شرکت/سازمان: شرکت ارتین سازه
از تاریخ: مرداد 1390     تا تاریخ: مرداد 1395
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1388 آذر 1392 لیسانس مهندسی عمران دانشگاه آزاد ۱۲.۵ مشهد ایران
مهر 1385 بهمن 1388 فوق دیپلم کارهای عمومی ساختملن منتظری مشهد ۱۳.۰۸ مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری