سوابق کاری و تحصیلی حسین فولادزاده   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1390 دانشجو فوق لیسانس مهندسی معدن ازاد اسلامی واحد تهران جنوب 16 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

بسمه تعالی

 

نام و نام خانوادگی: حسین فولادزاده

                        

تاریخ تولد:24/11/64                              صادره از: تهران

              

Email:    hossein_f1986@yahoo.com

وضعیت تحصیلی:

دانشجوی  کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن گرایش استخراج

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی مهندسی معدن گرایش اکتشاف

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سابقه تحصیلی:  دو ترم دانشجوی ممتاز و دریافت تقدیر نامه

آشنایی به زبان انگلیسی:   درحد متوسط

آشنایی با کامپیوتر:در حد خوب، آشنایی با نرم افزارهای Surfer،Rock Works،office

اوقات فراغت: استفاده از کامپیوتر و تحقیق در اینترنت

خصوصیات اخلاقی:محیط کار برایم خیلی مهم است که یک جو دوستانه و خوبی بین افرادی که کار می کنند وجود داشته باشد. همیشه سعی میکنم مسئولیت کاری را که به عهده گرفته ام را به نحو احسنت انجام بدم و احساس مفید بودن در محیط کار برایم بسیار مهم است.

هدف: آموزش وکسب تجربه و موفقیت در کاری که انجام می دهم.