سوابق کاری و تحصیلی حمید رحیمی   

سوابق شغلی
  امور دفتری
شرکت/سازمان: نمایندگی بیمه البرز
از تاریخ: مرداد 1395     تا تاریخ: تير 1397
کشور: ایران  شهر: آستانه اشرفیه
توضیحات: تایپیست غیر حضوری.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1395 شهريور 1397 فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 17 لاهیجان ایران
مهر 1389 بهمن 1392 لیسانس مدیریت بازرگانی غیر انتفاعی طبرستان چالوس 15.45 چالوس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
مدت خدمت سربازی نه ماه و هفت روز. پدر ایثارگر رزمنده بسیجی فعال عنوان پایان نامه ارزیابی کارایی شرکت ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها سازمان مورد مطالعه شرکت های پست