سوابق کاری و تحصیلی yousef pashaei   

سوابق شغلی
  حراست
شرکت/سازمان: 0000000000
از تاریخ: فروردين 1378     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: از تاریخ شروع تا حالا و حال حاضر نیز مشغول میباشم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
آبان 1386 فروردين 1390 لیسانس کارشناس محیط زیست کرج 17 کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری