سوابق کاری و تحصیلی جلال جلالی   

سوابق شغلی
  طراح و برنامه نویس
شرکت/سازمان: ریل کام راهبر
از تاریخ: ارديبهشت 1396     تا تاریخ: آبان 1396
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح و برنامه نویس
شرکت/سازمان: شرکت فراتک آمارد
از تاریخ: آبان 1391     تا تاریخ: ارديبهشت 1395
کشور: ایران  شهر: آمل

  مدرس الکترونیک
شرکت/سازمان: دانشگاه های شمال کشور
از تاریخ: مهر 1390     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: استان مازندران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1392 بهمن 1394 فوق لیسانس برق - الکترونیک ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری