سوابق کاری و تحصیلی جواد ارسلان پور   

سوابق شغلی
  کارشناس hse
شرکت/سازمان: شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
از تاریخ: تير 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: گچساران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 تير 1395 لیسانس مهندسی ایمنی و بازرسی فنی صنعت نفت آبادان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
  جواد ارسلان پور
کارشناس ایمنی و بازرسی فنی (TIE)
دانشگاه صنعت نفت (PUT)
دانشکده نفت شهید تنگویان آبادان (AIT)
 
سوابق تحصیلی کارشناسی :
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
دانشگاه : صنعت نفت دانشکده : شهید تندگویان آبادان
• عنوان پایان نامه : بررسی نقش بازدارنده ها در حفاظت از تجهیزات پالایشگاهی
• نمره پایان نامه : 18.75
• معدل: 15.07
1395- 1391

دیپلم : ریاضی و فیزیک
موسسه آموزشی: دبیرستان دانشگاه - یاسوج
• معدل: 18.41
1390-1389

سایر مهارتها :
• آشنایی با انواع تست های NDT
• آشنایی با نحوه کار کردن، کالیبره کردن و استفاده از دستگاه UT
• آشنایی با نحوه انجام تست PT و MT به صورت عملی
• آشنایی با انواع شکست های نرم و ترد
• آشنایی با نحوه بازرسی در محیط های پالایشگاهی
• آشنایی با انواع جوش و روشهای جوشکاری
• آشنایی با عیوب جوش و انواع بازرسی های فنی جوش
• آشنایی با آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم به استناد قانون کار جمهوری اسلامی ایران
• آشنایی با انواع دستورالعمل های کار و جوشکاری در فضای بسته
• آشنایی با انواع روش های پیشگیری از خوردگی ( حفاظت کاتدی، انواع بازدارنده ها، انواع پوشش ها و ... )
• آشنایی با روش های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک از جمله FMEA، FTA ، HAZOP و HAZID
• آشنایی با انواع دستورالعمل های کار در ارتفاع
• آشنایی با انواع سیستم های اطفا حریق ( دستی و اتوماتیک )
• آشنایی با عملیت توپک رانی
• آشنایی با قوانین صدور پرمیت و مجوز کار
• آشنایی با نحوه گاز سنجی